Disclaimer

Deze website is een uitgave van De Baxheimer Muzikanten. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. De Baxheimer Muzikanten kan niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten. De Baxheimer Muzikanten streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt De Baxheimer Muzikanten zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. De Baxheimer Muzikanten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door het buiten gebruik zijn van de website. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van De Baxheimer Muzikanten. Eenieder die toegang heeft verkregen tot de website van De Baxheimer Muzikanten wordt geacht kennis te hebben genomen van het voorgaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

50 jaar Baxheimer Muzikanten

06 | 09 | 16

De Baxheimer Muzikanten bestaan in 2016 50 jaar en dat wordt...

Lees meer »

Jubileumconcert

16 | 10 | 16

Op zondag 16 oktober 2016 vierden wij ons 50-jarig bestaan met...

Lees meer »

Meer nieuws »
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.